CLAAS POWER SYSTEMS

Nerokasta voimaa.

Täysin uusi voimansiirto. CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) kohdalla kyse on koko voimansiirtojärjestelmän yksittäisten komponenttien täydellisestä yhteistoiminnasta.

CLAAS POWER SYSTEMS

Nerokasta voimaa.

Täysin uusi voimansiirto. CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) kohdalla kyse on koko voimansiirtojärjestelmän yksittäisten komponenttien täydellisestä yhteistoiminnasta.

Usein esitettyjä kysymyksiä

Mitä tarkoittaa nerokas voima?

Koko koneen parhaiden komponenttien älykäs yhdistäminen voimansiirrosta työjärjestelmään saakka. EASY ja CPS ovat osia nerokkaan voiman johtavasta ideastamme.

Mikä on CLAAS POWER SYSTEMS?

CPS'n kohdalla kyse on koko voimansiirtojärjestelmän yksittäisten komponenttien täydellisestä yhteistoiminnasta.

Mikä on EASY (Efficient Agriculture Systems)?

EASY kokoaa yhteen CLAAS'in koko elektroniikkaosaamisen. Koneen säädöistä, ohjausjärjestelmien kautta ohjelmistoratkaisuihin eri käyttökohteissa.

Mikä on CLAAS'in CPS Team?

Asiantuntijaryhmä monenlaisilta aloilta ja yrityssektoreilta, jotka työskentelevät yhdessä parhaiden ratkaisujen kehittämiseksi ajovoimansiirtoteknologiassa.

Mitä tapahtuu EU:n päästölainsäädännölle?

Tammikuussa 2011 on Stage IIIb (= Tier 4i USA'ssa) astunut voimaan koskien teholtaan 177 - 762 hv:n traktoreita ja koneita. Typpioksidipäästöjä on vähennettävä vielä 85% alkuperäisistä päästöistä ja nokihiukkasten päästöjä vielä 97%. Stage IV (Tier 4) pakokaasunormit ovat olleet voimassa vuoden 2104 alusta.

Onko tämä päästölainsäädäntö maailmanlaajuinen?

Ei ole, päästölainsäädäntö (Stage IIIb / Tier 4i) koskee EU'ta, Pohjois-Amerikkaa ja Japania. Muissa maissa ei joko ole rajoituksia lainkaan tai voimassa on Tier 1 - Tier 3 päästölainsäädäntö.

Mikä on Stage'n ja Tier'in ero?

Stage on eurooppalaisen normin nimitys. Tier on USA:ssa voimassa oleva päästölainsäädäntö.

Mitä tarkoittaa SCR?

Selektiivinen katalyyttivähennys (engl.: Selective Catalytic Reduction). Kemiallinen reaktio muuttaa typpioksidin vedeksi ja puhtaaksi typeksi. Tämä tapahtuu synteettisen, veteen sekoitetun urean (AdBlue®) avulla. Sitä on kuljetettava mukana erillisessä säiliössä.

Mitä on AdBlue®?

Synteettisesti valmistettu, veteen sekoitettu urea (AdBlue®), jota kuljetetaan mukana erillisessä säiliössä. AdBlue® on VDA'n tuotemerkki ja sitä käytetään usein urealiuoksen synonyymina.

Mikä on EGR (+ DPF)?

(engl.: Exhaust Gas Recirculation). Pakokaasujen uudelleen kierrätys hiukkassuodattimella (DPF). Typpioksidin määrää vähennetään moottorissa hidastetun palamisen avulla. Nokipitoisuutta voidaan kuitenkin vähentää ainoastaan hiukkassuodattimella (DPF). Toinen säiliö tai toinen polttoaine ei tässä järjestelmässä ole välttämätön.

Säästetäänkö polttoaineen muutoksella?

Luotettavaa tietoa ei ole, koska jatkuvasta käytöstä ei ole kokemuksia ja polttoaineen kulutukseen vaikuttaa monet muut tekijät.

Mitkä ovat SCR-teknologian hyödyt ja haitat?

SCR-tekniikka mahdollistaa optimaalisen palamisen moottorissa, jolloin hyötysuhde kasvaa. SCR-tekniikka edellyttää kuitenkin urean lisäsäiliön mukana kuljettamisen. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia, jotka on otettava huomioon.

Mitkä ovat EGR-teknologian hyödyt ja haitat?

EGR-teknologia ei vaadi toista säiliötä eikä toista polttoainetta, mutta pakokaasujen kierrätyksen (EGR) yhteydessä moottori painaa jatkuvasti ilmaa hiukkassuodattimen lävitse ja siihen vaaditaan voimaa. Ureasta aiheutuvia kustannuksia ei ole.

Mitä tekee CLAAS?

CLAAS käyttää molempia järjestelmiä. Valinta riippuu moottorivalmistajasta ja käyttötekniikasta ko. malleissa.

Voiko Tier 3 moottorilla varustetun koneen myydä käytettynä?

Kyllä. Tässäkin voidaan olettaa kysynnän olevan suurta lähitulevaisuudessa ja kysyntä voi jopa kasvaa.