CLAAS POWER SYSTEMS

Nerokasta voimaa.

Täysin uusi voimansiirto. CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) kohdalla kyse on koko voimansiirtojärjestelmän yksittäisten komponenttien täydellisestä yhteistoiminnasta.

CLAAS POWER SYSTEMS

Nerokasta voimaa.

Täysin uusi voimansiirto. CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) kohdalla kyse on koko voimansiirtojärjestelmän yksittäisten komponenttien täydellisestä yhteistoiminnasta.

CLAAS POWER SYSTEMS – idea

Olemme teknologiajohtajia monilla alueilla ja olemme asettaneet merkkipaaluja. Olemme tällä tavalla tehneet muita paljon enemmän. CLAAS POWER SYSTEMS'in (CPS) myötä pysymme tällä kurssilla.

CPS:n avulla yhdistämme kaikki taidot, jotka muodostavat voiman tuottamisen, muuntamiseen ja käytön kolmion parhaan mahdollisen voimansiirtojärjestelmän kehittämiseksi peltotyöhön. CPS kattaa koko voimansiirtotekniikan moottorista vaihteiston kautta ja taka-akselista voimanottoakseliin saakka.

CPS:n myötä CLAAS menee huomattavasti pidemmälle kuin kilpailijat, jotka keskittyvät nykykeskustelussa hyvin voimakkaasti moottoreihin ja pakokaasujen puhdistukseen.

  1. Voimansiirto
  2. Käyttölaitteet
  3. Pakokaasujen puhdistus
  4. Vaihteisto
  5. Akseli
  6. Hydrauliikka

CLAAS POWER SYSTEMS – periaate

1. Teho

Kaikista voimansiirron komponenteista otetaan enimmäisteho. Päämääränä on käyttää työkoneita optimaalisesti.

2. Avoimuus

CPS ei etsi mitä tahansa ratkaisua, vaan parasta yksilöllistä teknistä ratkaisua jokaiselle työjärjestelmälle. Markkinat on siksi kohdennettu tarkasti sopivimmille moottoreille.

3. Joustavuutta

Nopeat innovaatiojaksot vaativat suurta joustavuutta. Lisäksi asiakas vaatii älykkäitä, käytännöllisiä ratkaisuja. CPS integroi nykyaikaisen elektroniikan ja ohjelmistot. Neuvonta ja täydet palvelut on suunnattu kullekin liiketoimintaratkaisulle.

4. Tietoa

Työjärjestelmä on ja pysyy CLAAS'in ehdottomana ydinosaamisena. Näin varmistamme materiaalin siirron ja sadon verrattuna vertailukelpoisiin järjestelmiin. Tieto siitä, miten voimansiirto voidaan ihanteellisesti sovittaa työjärjestelmään, on se, joka erottaa meidät muista.

5. Katseet eteenpäin

CPS tarkoittaa asiantuntevaa kumppanuutta muutoksessa. Uusien voimansiirtojen, kuten sähkömoottorien, hybridien ja muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden näkökulmasta etsitään kauaskantoisia ratkaisuja. Jatkossa tutkimme myös sopivien voimansiirtoteknologioiden markkinoita ja löydämme tapoja hyödyntää uusia prosesseja ja teknisiä ratkaisuja voimansiirtoon ja työjärjestelmiin.