CEMOS-kuljettajat ovat lyömättömiä.

CEMOS AUTOMATIC on itseoppiva, kuljettajan avustinjärjestelmä. Sen automaattiset toiminnot tukevat sinua ja kuljettajaasi jatkuvasti ja aktiivisesti koko käytön ajan. Järjestelmä tarkastaa anturit ja säädöt maatalouden tavoitteiden, kuten viljan laadun, puintilaadun, puhtauden, olkien laadun ja puintitehon perusteella.

CEMOS-kuljettajat ovat lyömättömiä.

CEMOS AUTOMATIC on itseoppiva, kuljettajan avustinjärjestelmä. Sen automaattiset toiminnot tukevat sinua ja kuljettajaasi jatkuvasti ja aktiivisesti koko käytön ajan. Järjestelmä tarkastaa anturit ja säädöt maatalouden tavoitteiden, kuten viljan laadun, puintilaadun, puhtauden, olkien laadun ja puintitehon perusteella.

CEMOS AUTOMATICin yksilöllinen säätö.

Kuljettaja päättää.

Sinä asetat järjestelmälle vaatimukset viljan laadusta ja tappiotasosta. CEMOS AUTOMATIC optimoi koneen tehon asetettujen vaatimusten täyttämiseksi.

Räätälöi CEMOS oman käytön mukaan.

Riippumatta siitä, käytätkö perus- tai täysversiosta, voit säätää CEMOS AUTOMATIC ‑järjestelmän täysin yksilöllisesti. Räätälöinti tehdään sen mukaisesti, mistä toiminnoista on hyötyä sinun pelloillasi ja mitkä optimoivat toimintojasi.

CEMOS AUTO HEADER automaattisäädöt VARIO-leikkupöydässä

Toisen hopeamitalin tuomaristo antoi CEMOS-valikoiman laajentamisesta LEXION-puimureihin, CEMOS AUTO HEADER järjestelmän myötä. Helpottaakseen kuljettajaa puintitöissä CLAAS kehitti CEMOS AUTO HEADER ‑avustinjärjestelmän, joka sovittaa leikkuupöydän säädöt, kuten pöydän pituuden sekä kaatokelan pysty- ja vaaka-asennon automaattisesti vallitsevien puintiolosuhteiden mukaan.

Ohjaus tapahtuu laseranturin mittaustietojen sekä syöttökanavassa olevan kerrospaksuusanturin keräämien korkeustietojen perusteella. Näin kerrospaksuus syöttökanavassa pysyy tasaisena, mikä parantaa puintitulosta ja mahdollistaa jatkuvan työskentelyn enimmäisteholla.

CEMOS AUTOMATIC ‑järjestelmän toiminnot.

CEMOS DIALOG motivoi.

Kuljettajan avustinjärjestelmä CEMOS DIALOG ohjaa sinut kysymyksien avulla optimaaliseen koneen säätöön. Kun vahvistat järjestelmän ehdotukset, CEMOS DIALOG tekee asetukset suoraan itse.

AUTO CROP FLOW tunnistaa kuormitushuiput.

AUTO CROP FLOW valvoo jatkuvasti puintikoneiston, jälkierottelun ja moottorin kierrosnopeuksia. Jos ennalta asetettu luistoraja ylitetään, järjestelmä käynnistää toimenpiteet, jotta materiaalivirtaa ei enää lisätä. Näin voidaan välttää tukkeutumisesta, vaurioitumisesta tai ylikuormittumisesta johtuvat pysäytykset.

AUTO SLOPE puhdistaa myös rinteissä.

Rinnepellot ovat haaste viljan puhdistukselle. Rinnettä ylös ajettaessa puhaltimen nopeutta on vähennettävä ja alas ajettaessa lisättävä. AUTO SLOPE helpottaa käyttöä, sillä se ohjaa puhaltimen kierrosnopeutta pituussuuntaisen kaltevuuden mukaisesti.

 • Puintitehoa voidaan lisätä ja puintitappioita vähentää rinteissä puitaessa.
 • Puhdistustulos pysyy aina tasaisena.
 • Materiaalivirta säilyy vakiona puhdistuksen aikana.

CRUISE PILOT säätelee nopeutta.

Optimoitu korjuunopeus lisää satokauden tulosta. CRUISE PILOT säätää automaattisesti optimaalisen puintinopeuden moottorin kuormituksen mukaisesti. Voit valita kolmen strategian välillä:

 1. Enimmäispuintiteho tappiovalvonnalla: puinti tapahtuu aina koneen enimmäisteholla.
 2. Vakiopuintiteho: kaikki laitteet pysyvät kuormitettuina samalla tasolla myös muuttuvissa olosuhteissa.
 3. Tempomat: työskentelet vakiona pysyvällä korjuunopeudella.

CEMOS AUTO CLEANING.

CEMOS AUTO CLEANING säätää puhdistusta automaattisesti puhaltimen kierrosnopeuden sekä ylä- ja alaseulan aukkojen parametrien avulla. Järjestelmä testaa taustalla jatkuvasti erilaisia asetuksia tehon optimoimiseksi. CEMOS AUTO CLEANING reagoi välittömästi, jos satomäärän, viljan laadun, puintitehon tai kosteuden partametrit muuttuvat.

CEMOS AUTO THRESHING.

Järjestelmä parantaa puintikoneiston ja erottelun tehoa. Järjestelmä säätää puintivälin ja puintikelan kierrosnopeuden täysin automaattisesti. Taustalla vertaillaan kaikkia tarkoituksenmukaisia säätöjä tehon optimoimiseksi. Tietoja kerätään tietokantaan koneen lukuisilta antureilta.

CEMOS AUTO SEPARATION.

CLAAS HYBRID -puimurit optimoivat jatkuvasti jälkierottelua CEMOS AUTO SEPARATION ‑järjestelmän avulla. Järjestelmä säätää roottoreiden kierrosluvun ja roottoriläppien asennon automaattisesti uudelleen, jos korjuuolosuhteet muuttuvat. CEMOS AUTO SEPARATION tarkastaa taustalla erilaisia asetuksia, ilman että kuljettaja huomaa tätä, ja valitsee parhaat asetukset.

Sadonkorjuuta enimmäisteholla.

CEMOS AUTOMATIC löytää itsenäisesti parhaat asetukset jokaiselle pellolle.

 • Kuljettajiesi työ helpottuu huomattavasti
 • Saat suuremman puintitehon ja puhtaamman viljan
 • Koneidesi polttoainetehokkuus paranee
 • Ei enää rikkoutumisia virheasetusten seurauksena
 • Vähennät tehokkaasti kustannuksia ja vaivaa